Slovníček

V této části lze najít slovníček pojmů, se kterými se čtenář může setkat ve výkladových lekcích. I když většina z nich bude vysvětlena již v rámci výkladu, tato část by měla sloužit k jejich zopakování nebo k rychlému vyhledání.

A-Z

Abakus: (2.p. -aku) část hlavice sloupu; většinou čtvercová deska mezi echínem a architrávem.

Akanthos: (2.p. -thu; lat. akanthus) bodlákovitá rostlina, jejíž listy posloužily jako předobraz ornamentálnímu dekoru, který řečtí a později římští architekti používali v mnoha formách, zvláště pak pro výzdobu korintské hlavice (korintský řád) a akrótérií.

Peribolos: zděná ohrada kolem posvátného chrámového okrsku (temenos).

Portikus: (lat. porticus) viz stoa.

Stoa: (lat. porticus) podlouhlá síň, jejíž střecha je podepírána jednou, nebo vícero řadami sloupů postavených paralelně k zadní podpěrné zdi.

Temenos: (řec. 2. p. -nu) posvátný okrsek, mnohdy ohraničený zdí (peribolos), ve kterém mohl stát jeden, nebo více chrámů.

Zpět na úvod ⤴